0 (212) 875 22 66

 

0 (555) 225 08 74

İSMMMO

 
 
Google Adsense Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi - 2017
 
Dünyanın lider şirketleri arasında yer alan Google Inc.'ın en büyük gelir kaynağı reklam yayıncılığıdır. (Google Adsense)
Bugün internet sitelerinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan Google Adsense uygulamaları, elde edilen gelirler ile ilgili insanların aklında vergisel anlamda bazı soru işaretlerine yol açmaktadır.

Google Adsense Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi- 2017

Google reklamlarından (Google Adsense) elde edilen gelir sebebiyle, kazanç sahiplerinin gelir vergisi mükellefiyeti açması gerekir. Bu noktada en pratik ve az maliyetli çözüm home ofis şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurmak ve gelir vergisi mükellefi olmaktır.

Aslında bu konuda esas soru vergi mükellefiyetinin açılıp açılmaması değil, Google Adsense'den elde edilen reklam gelirine karşılık Google'a kesilmesi gereken faturanın vergiden muaf olup olmadığıdır.

Yanlış uygulama; Google reklamlarından gelir elde edenlerin Google'a keseceği bu faturanın hizmet ihracatına girdiğini düşünüp, KDV Kanunu Madde-11'e göre KDV'den istisna tutulacağını sanmasıdır.

Doğru uygulama; Google'a kesilecek fatura hizmet ihracatı gibi gözükse de, aslında Türkiye'nin Google'dan hizmet ithalatı söz konusudur. Reklam geliri elde edenler bu ithalata aracılık etmektedir. Bu şartlar altında herhangi bir vergi muafiyeti yoktur. Google'a %18 KDV oranıyla fatura kesilip beyan edilmesi gerekir.

Sorularınız için bize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Emrah Küçükdeniz
Mali Müşavir

 
 
» Defter Tasdik Ücretleri | 2016
 
» Ticari Defterleri Saklamamanın Cezası
 
© 2013 - 2017 Serbest Muhasebeci Müşavirlik Hizmetleri