0 (212) 875 22 66

 

0 (555) 225 08 74

İSMMMO

 
 
Ticari Defterleri Saklamamanın Cezası - 2015
 
Ticaret şirketleri, anonim, limited, kolektif, komandit şirketler ve kooperatiflerden oluşmaktadır. Bu şirket tutmak zorunda oldukları ticari defterlerini yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaları zorunludur.

Defter ve belgeleri saklama süresi on yıldır. On yıllık saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı takvim yılının bitişiyle başlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca şirketlerin defter ve belgeleri saklama süresi beş yılla sınırlandırılmıştır. Ancak, TTK’da bu süre on yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, ticaret şirketlerinin yönetim organlarının Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen beş yıllık süre dolsa dahi, TTK’ya göre saklanması zorunlu olan defter ve belgelerini on yıl boyunca saklamaları gerekir.

Ticari defterlerin Kanun'a uygun olarak saklanmaması halinde 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir. Bu ceza, 6 bin TL’den 73 bin TL’ye kadar adli para cezasına denk gelmektedir. Saklanması zorunlu olan belgeleri sağlamayanlara ise 2015 yılı için 4 bin 934 TL idari para cezası uygulanır.

Emrah Küçükdeniz
Mali MüşavirTicari Defterleri Saklamamanın Cezası

 
 
» Defter Tasdik Ücretleri | 2016
 
© 2013 - 2017 Serbest Muhasebeci Müşavirlik Hizmetleri